top of page
סימני זיהוי שיש להבחין כדי לשלול בעיה בריאותית אצל תוכים:
aid32457-v4-900px-Select-a-Pet-Parrot-St
-התוכי צריך להיות פעיל וערני ולא ישנוני בזמן שעות היום.
-העיניים של התוכי צריכות להיות מבריקות ופתוחות ללא הפרשות או נפיחות.
-בצעו בדיקה של עצם החזה שלא בולטת מידי (רזון קשה עלול להצביע על מחלה).
-הנוצות של התוכי צריכות להיות מסודרות ויפות ללא קרחות או מריטה.
-התוכי צריך לעמוד על המקל ולא על תחתית הכלוב.
-בדקו שלא חסרות אצבעות או ציפורניים והכנפיים יושבות טוב במקום.
-לתוכי צריכים להיות נחיריים נקיים ללא הפרשות.
-אזור הביב של התוכי צריך להיות נקי ללא שאריות צואה.
-צואה נוזלית מאוד או בצבע שונה עלולה להצביע על בעיה.
bottom of page